karavany Bezděz


Doporučujeme:
Trigon Mladá Boleslac spol. s r.o.

Obchodní podmínky

Základní podmínky

 - K tažení karavanu stačí ŘP skupiny B.Pokud celková hmotnost celé soupravy překročí 3500 kg a je do 4250 kg stačí rozšířená skupina B na B 96 ( zkouška za 1 den,pouze jízda s vlekem) nad 4250 kg nutný ŘP skupiny E.
 - K zapůjčení karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady ( OP,ŘP,PAS ) právnická osoba ještě výpis z obchodního rejstříku.
 - Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 5%­/5000 Kč
 - Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy ( vrtání,polepování,šroubování atd.)
 - V karavanu je zakázáno kouřit,používat svíčky atd.
 - Je zakázáno v karavanu převážet jízdní kola a jiné předměty,které by mohly poškodit vnitřní vybavení.
 - Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru,účtujeme úhradu v plné výši nákladů na opravu.
 - Zákaz používání běžného toalet.papíru do chem.WC.
 - Zákaz používání chem.WC bez chemie.
 - Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
 - V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obyt.karavanu nebo rady v nouzi volejte na tel. 603290322.
 - Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí tel.dohody s pronajímatelem ,je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 2000 Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin a následně za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu 3000 Kč.

Platební podmínky

 - Rezervace obytného karavanu na daný termín (e-mail,tel.) platí pouze 7 dní.Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha,která slouží k rezervaci termínu.
 - Rezervační záloha ve výši 30% ,která je splatná 7 dní od potvrzení rezervace.Vždy vyčkejte s platbou na informační e-mail s uvedením údajů k platbě.
 - Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena,karavan bude nabízen jako volný.
 - Rezervační záloha se při stornování 4 týdny před začátkem termínu vrací v 100% částce.Po této době je záloha nevratná.
 - Při vyzvednutí obytného karavanu se doplácí nájemné a skládá se vratná kauce ( karavan-15 000 Kč) na případné škody nekryté havarijním pojištěním atd.
 - Doplatek a kauce se hradí pouze v hotovosti.

Předání a vrácení

 - Karavan se předává dle dohody.
 - První den pronájmu není placený při vyzvednutí karavanu po 16 hod.a při vrácení do 10 hod.
 - Karavan musí být předán uklizený ,čistý,vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC.
 - Vyzvedávání a vrácení karavanu na adrese půjčovny.
 - Při vrácení neuklizeného karavanu (septik,koupelna,kuchyně atd.) účtujeme částku 2000 Kč,při znečištění olejem,barvou atd. účtujeme částku 5000 Kč.
 - Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu,je třeba toto nahlásit ještě před návratem (tel.e-mail,SMS)
 - Veškeré opravy a nákupy náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet,bude Vám proplacen při vrácení přívěsu.

Nehody/poškození

 - V případě škody na obytném karavanu( dopravní nehoda,živelná událost,vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu (vč.fotodokumentace)
 - Neprodleně informujte pronajímatele.

Odstoupení pronajímatele od rezervace

 - Při poškození obytného karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace.Uhrazená záloha se vrací v plné výši.

Smoluva na pronájem obytného karavanu

Ke stažení ve formátu PDF ZDE.

Copyright © 2015 karavany Bezděz - všechna práva vyhrazena
Stránky vytvořil: FSweb.cz | Hlavní stránka | Podmínky užití | Mapa stránek